Agroleaf Power

 

Augiem viegli uzņemams un izmantojams ārpus sakņu mēslojums, kas satur kvalitatīvus barības elementus (makro, mikro) ražas veidošanai. Mēslojumā barības vielas ir ūdenī šķīstošas, iesaistoties, sastāvā esošai inovatīvai vielai M-77 (virsmas aktīvā viela), un DPI tehnoloģijai, nodrošina barības vielu iekļūšanu augā un mēslojuma ne tik ātru iztvaikošanu no lapas virsmas. Pateicoties šīm jaunajām tehnoloģijai ārpus sakņu mēslojuma jomā, augs efektīvāk izmanto tam piedāvāto.
Agoleaf Power mēslojuma darbības princips ir - palielināt auga šūnsulas koncentrāciju (osmotisko vērtību), tādejādi dot impulsu augam „iedarbināt” sakņu sistēmu barības vielu uzņemšanai no augsnes. 
Lietojot Agroleaf Power, otrā dienā novērosiet auga lapu krāsas izmaiņas, lapu virsma kļūs tumšāk zaļa.
Agrofleaf Power sastāvā esošās vielas ir attīrītas, lai augi tās varētu viegli uzņemt un mēslojuma šķīdumā nebūtu balastvielas, ko augs „nesaprot”. Makro un mikro elementi ir ieslēgti vienāda izmēra lodītēs, kas arī nodrošina to vienmērīgu izšķīšanu. Svarīgāko augu barības elementu N, P, K, Ca, Mg u. c. elementu klātbūtne Agroleaf Power mēslojumā,  dod iespēju piemeklēt vajadzīgo mēslojuma veidu katrai augu grupai un atbilstošam augu attīstības etapam.
Kas ir M-77 un DPI?
Agroleaf Power ietvertie barības elementi ir apstrādāti ar virsmas aktīvo vielu M-77, kas nodrošina vieglāku un ātrāku barības elementu nokļūšanu auga šūnsulā. Tas nodrošinās ātrāku augu augšanas attīstību un kvalitatīvākas ražas veidošanos. M-77 darbības princips ir līdzīgs helātvielu darbības principam, kas nodrošina elementu nokļūšanu augā, tanī pat laikā DPI (Double Power Impact) kompleksa princips- nepieļaut barības vielu šķīduma iztvaikošanu. Sāļu šķīduma minerālmēsliem bez speciālām virsmas aktīvām vielām, barības elementu sāļu kristāli tiek uzņemti daļēji, jo ūdenim iztvaikojot, to uzņemšana beidzas. 
Agroleaf Power mēslojums tiek ražots apvienojot ķīmisko un bioloģisko elementu iespēju sniegt augam maksimāli labāko efektu ražas veidošanai.

            

Agroleaf Power iedarbība uz augu ir tūlītēja, tai pat laikā iedarbība ir noturīgāka, kā vienkāršiem sāļu šķīdumiem.
Agroleaf Power High P 12-52-5 + TE Veido sakņu sistēmu un formē ziedus, fosfora nodrošināšanai
Agroleaf Power High N 31-11-11 + TE Veicina augu zaļās krāsas veidošanos, veicinot fotosintēzi, slāpekļa nodrošinājumam
Agroleaf Power High K 15-10-31 + TE Veicina ražas nobriešanu, stimulē ziedu krāsas intensitāti, paredzēts kālija kontrolei
Agroleaf Power Total 20-20-20 + TE Svarīgāko barības elementu nodrošinājumam 
Agroleaf Power ar Kalciju 11-5-19 + 9CaO + 2.5 Mg O + TE Augļu un ogu kvalitātes veidošanai, nakteņu dzimtas augu mēslošanai
Agroleaf Power ar Magniju 10-5-10 + 16 Mg O + 32 SO3 +TE  Hlorofila veidošanas formula Mg deficīta gadījumā
Formulas sastāva iedarbība:
•barības elementi darbojas efektīvi, palīgvielas nodrošina barības elementu iekļūšanu augā, veicinot kvalitatīvu ražas veidošanos;
•barības elementu uzņemšana notiek dabiskā veidā un to ķīmiskās īpašības augam nerada stresa situācijas;
•Mēslojuma sastāvā esošie barības elementi ir tā izveidoti, lai viens otru papildinātu un palielinātu to izmantošanas efektivitāti.

Ar Agroleaf Power mēslojumu:
1. augi tiek nodrošināti ar nepieciešamām uzturvielām visos tā auga attīstības etapos;
2. ātri tiek novērsts barības vielu trūkums;
3. samazina augu stresu, ko izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi, pesticīdi un citi negatīvi vides faktori;
4. veicina un uzlabo fotosintēzes procesu augā.
Kalcijs un magnijs – svarīgi barības elementi kvalitatīvas ražas veidošanai:
Rekomendācijās par augu mēslošanu galvenokārt var lasīt par makroelementu N, P, un K nodrošinājumu, un tas ir pamatoti, jo minētie elementi ir makroelementi un to nozīme ir būtiska. Nepamatoti maz informācijas, līdz ar to arī skaidrots ir kalcija un magnija nepieciešamība augiem. Kalcija nepieciešamība ir nākošā lielākā aiz slāpekļa un kālija. 
Kalcijs veicina tauriņziežu gumiņbaktēriju darbību. Kalcija uzņemšanu ietekmē ārējās vides apstākļi, vēsā un mitrā laikā kalcijs netiek uzņemts un pa augu pārvietojas lēni, kas var izraisīt kalcija deficītu. Amonija slāpekļa, magnija un kālija pārbagātība bloķē kalcija uzņemšanu.
Magnijs ir būtisks hlorofila sastāva elements un tā loma fotosintēzē ir svarīga. Magnijam ir liela loma citu lapu pigmentu uzkrāšanai, tādam kā karotīns. Magnija deficīts rada fosfora trūkumu, lapās magnijs ir divas reizes vairāk, kā lapu kātos. Magnija daudzumu samazina palielinātas slāpekļa devas un nesabalansēts slāpekļa mēslojums var radīt magnija deficītu. Magnija deficīts augā samazina ogļhidrātu daudzumu tajos. 
Lietošanas ieteikumi: 
Labība- Cerošanas laikā (21-30 BBCH) 1,0 – 3,0 kg/ha (mēslojums veicinās sakņu veidošanos), stiebrošanas etapa laikā (31-41 BBCH) 1,0 – 3,0 kg/ha, veģetācijas periodam noslēdzoties, lietojot kopā ar kvalitātes smidzinājumu (71-77 BBCH).
Ziemas rapsis rudeni 3-5 lapas, 2,0 – 3,0 kg/ha, pavasarī (atjaunojoties veģetācijai) 1,0 – 3,0 kg/ha (Iespējams jaukt bākas maisījumu ar insekticīdu, mēslojums palīdzēs pārvarēt pavasara stresu), pumpuru veidošanās laikā 2,0-3,0 kg/ha. Vasaras rapsim sasniedzot 3-5 lapu rozeti,  atkārto pēc 14 dienām ar devu 2,0- 3,0 kg/ha. 
Cukurbietes – pirmo smidzinājumu veic, kad bietēm 4-6 lapas, deva 1,0 – 3,0 kg/ha, otrs smidzinājums, kad bietēm 8 lapas ar devu 2,0 – 3,0 kg/ha. Trešo smidzinājumu veic, kad 50% lapas sakļāvušās, iespējams lietot bākas maisījumā ar fungicīdu deva- 2,0 kg/ha. 
Savienojamība: 
Agroleaf Power iespējams maisīt ar citiem mēslojumiem, izņemot slāpekli, kalciju, sēru un magniju saturošiem mēslojumiem. Nelietot bākas maisījumā ar herbicīdiem, jo mēslojums palīdzēs nezālēm “cīņā” ar herbicīdu, samazinot tā efektivitāti.
Veidojot bākas maisījumu iesakām izmēģināt mazākā traukā vai neveidojas nosēdumi.